Home Eξηλασµένη Πολυστερίνη ∆ιογκωµένη Πολυστερίνη Επικοινωνια Αφρός Πολυουρεθάνης 99663676
Στάζει η Ταράτσα σας, το σπίτι σας είναι παγωμένο το χειμώνα   και ζεστό το καλοκαίρι; Η λύση είναι μια ………………… Θερμομόνωση Υγρομόνωση με Αφρό Πολυουρεθάνης
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές από τις παλιές κατοικίες στην Κύπρο είναι αυτό της θερμικής απώλειας λόγω της κακής μόνωσης. Βέβαια αυτό, δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο μόνο των παλιών κατοικιών, αφού και αρκετές από τις σύγχρονες οικοδομικές κατασκευές έχουν επίσης προβλήματα στις θερμομονώσεις.

Τα προβλήματα αυτά έχουν σαν συνέπεια την κατανάλωση περισσότερης καύσιμης ύλης ή ρεύματος για τη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι, αφού οι απώλειες δυσχεραίνουν το έργο αυτό. Ακόμη η διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας είναι ελάχιστη, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα το σπίτι κρυώνει και το σύστημα θέρμανσης επανέρχεται εκ νέου σε λειτουργία.

Οι θερμομονώσεις είναι ένα σύνολο από εργασίες με μονώσεις, που γίνονται και βοηθούν στην εξάλειψη των παραπάνω προβλημάτων. Μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της ανέγερσης μιας κατοικίας, ή και μετά την περάτωση αυτής. Συνηθέστερο είναι το φαινόμενο να εφαρμόζονται θερμομονώσεις σε παλαιού τύπου κατοικίες, όπου οι απώλειες θέρμανσης είναι εντονότερες (αφού εκτός των άλλων έχουν παλαιού τύπου κουφώματα) και ιδιαίτερα ζημιογόνες.

Ένα σπίτι μπορεί να χρειάζεται διαφόρων τύπου θερμομονώσεις, σε διάφορα τμήματα του σπιτιού, όπου υπάρχει ανάγκη. Επειδή η διαδικασία εφαρμογής τους είναι ιδιαίτερα σύνθετη κα απαιτεί εξειδίκευση, καλό είναι να επιλέξετε ένα συνεργείο εφαρμογής θερμομονώσεων, που να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, για να καλύψετε τις ανάγκες στο χώρο σας


Roofonguard είναι το ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης και υδατοστεγάνωσης .


Αποτελείται από ένα στρώμα 2-4cm, αφρώδους πολυουρεθάνης, κλειστής κυψελίδας, ως βασικού μονωτικού υλικού και δύο χέρια ακρυλικού ελαστομερούς επιστρώματος, ως προστατευτικού από την υπεριώδη ακτινοβολία.


Η αφρώδης πολυουρεθάνη είναι σύστημα δύο συστατικών, Polyol και Isocyanate, και είναι κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, περιλαμβανομένων μονώσεων σε κτήρια, αποθήκες, ψυκτικούς θαλάμους, πτηνοτροφεία, εργοστάσια, τοίχους αντιστήριξης, σιλό, πλοία κ.τ.λ.


Εκτός από τις εξαιρετικές ιδιότητες που έχει ως μονωτικό υλικό, η χρησιμοποίηση της αφρώδους πολυουρεθάνης παρέχει και τα εξής πλεονεκτήματα:


    Αποφεύγεται η δημιουργία γεφυρών μεταφοράς θερμότητας ( Thermal Bridges). H μόνωση είναι συνεχής, χωρίς ενώσεις, ρωγμές ή διάκενα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

    Εχει εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής. Η αφρώδης πολυουρεθάνη από μόνη της «κολλά» σ’ όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς την βοήθεια κόλλας, βίδων κ.λ.π

    Επιτυγχάνεται θερμομόνωση και ταυτόχρονα υδατοστεγάνωση, με τη χρήση μόνο ενός υλικού.

    Μεγάλη ταχύτητα εφαρμογής από εξειδικευμένα συνεργεία, με σύγχρονο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό προς αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

    Μικρό βάρος με δυνατότητα εφαρμογής σε επιφάνειες οποιουδήποτε σχήματος και μορφής.

    Πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα UNE 92120-1:1998 και UNE 92120-1:1998/1M:2000.


Χαρακτηριστικά του Roofonguard   

Density (Πυκνότης)  ..........  51 Kgs/m3  UNE EN 1602

Compression resistance

(Aντίσταση σε 10% παραμόρφωση)  ..........  0,40 N/mm2  UNE EN 826

Water absorption (after 168 hrs)

(Απορρόφηση νερού)  ..........  <2 % vol.  EN 12087

Water vapour permeability

(Διαπερατότητα από υδρατμούς)  ..........  46*10-4 mg/mhPa  EN 12086

Water vapour diffusion factor (μ)

(Συντελεστής διάχυσης υδρατμών)  ..........  142  UNE EN 12086

Closed cell content

(περιεκτικότης σε κλειστές κυψελίδες)  ..........  >90 %  ISO 4590

Thermal conductivity (10oC)

(Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητος)  ..........  <0,028 W/mK  UNE 92 202

Reaction to fire

(Αντίδραση σε φωτιά)  ..........  E  EN13501-1


Roofonguard