ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ

 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αρχική Σελίδα

Κύρια Σελίδα

Δευτέρα  02.02.15 Η Παπαντή του Κυρίου Κυριακή 01.02.15 Ταιλώνου & Φαρισαίου Α Ταιλώνου & Φαρισαίου Β Κυριακή 08.02.15 Του Ασώτου, Πρ. Ζαχαρία Του Ασώτου, Πρ. Ζαχαρία Κυριακή 15.02.15 Της Απόκρεω Α Της Απόκρεω Β Κυριακή 01.03.15 Μαρτιος Φεβρουάριος Κυριακή της Ορθοδοξίας A Κυριακή της Ορθοδοξίας B Κυριακή 12.04.15 Άγιο Πάσχα b Ο Τρισάγιος Ύμνος ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Υμνοι - Προσευχές Θεία Λειτουργία Πάτερ Ημών Σύμβολο της Πιστεως Ο Απόστολος &Ευαγγέλιο της Τυροφάου Κυριακή 22.02.15 Τυροφάγου Α Τυροφάγου Β Γέρων Παϊσιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Απόστολος &Ευαγγέλιο Τῆς Ὀρθοδοξίας Κυριακή 08.03.15 Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν Β Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Κυριακή 15.03.15 Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν Β Κυριακή 22.03.15 Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν Β Κυριακή 29.03.15 Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν Β Κυριακή 5.04.15 Κυριακὴ ST´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ ST´ Νηστειῶν Β Απρίλιος Σάββατο του Λαζάρου Άγιο Πάσχα a Άγιο Πάσχα  Βράδι b Άγιο Πάσχα  Βράδι a Άγιο Σαββατο Πρωι Άγια Παρασκευή Βραδι Άγια Πέμπτη Βραδι Άγια Τετάρτη Βραδι Αγία Εβδομάδα Άγια Κυριακή Βραδι Κυριακή 19.04.15 Κυριακή 26.04.15 Κυριακή 03.05.15 Κυριακὴ  του Θωμά Α Κυριακὴ Μυροφόρων Α Κυριακὴ Μυροφόρων  Β Μάιος Κυριακὴ Παραλύτου Α Κυριακὴ Παραλύτου Β


Ιούνιος

Κυριακή 07.06.15

Ἁγίων Πάντων  α΄

Ἁγίων Πάντων  β΄

Κυριακή 14.06.15

Κυρ. Β΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Β΄ Ματθαίου β΄

Κυριακή 21.06.15

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου β΄

Κυριακή 28.06.15

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου β΄Κυριακή 01.03.15 Μαρτιος Κυριακή της Ορθοδοξίας A Κυριακή της Ορθοδοξίας B Κυριακή 08.03.15 Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν Β Κυριακή 15.03.15 Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν Β Κυριακή 22.03.15 Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν Β Κυριακή 22.03.15 Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν Β Δευτέρα  02.02.15 Η Παπαντή του Κυρίου Κυριακή 01.02.15 Ταιλώνου & Φαρισαίου Α Ταιλώνου & Φαρισαίου Β Κυριακή 08.02.15 Του Ασώτου, Πρ. Ζαχαρία Του Ασώτου, Πρ. Ζαχαρία Κυριακή 15.02.15 Της Απόκρεω Α Της Απόκρεω Β Φεβρουάριος Κυριακή 22.02.15 Τυροφάγου Α Τυροφάγου Β Κυριακή 12.04.15 Κυριακή 5.04.15 Κυριακὴ ST´ Νηστειῶν Α Κυριακὴ ST´ Νηστειῶν Β Κυριακή 19.04.15 Κυριακή 26.04.15 Άγιο Πάσχα b Απρίλιος Άγιο Πάσχα a Κυριακὴ  του Θωμά Α Κυριακὴ   Μυροφόρων Α Κυριακὴ   Μυροφόρων Β Κυριακή 03.05.15 Μάιος Κυριακὴ Παραλύτου Α Κυριακὴ Παραλύτου Β Κυριακή 10.05.15 Κυριακή 17.05.15 Κυριακή 24.05.15 Κυριακή 31.05.15


Ιούνιος

Κυριακή 07.06.15

Ἁγίων Πάντων  α΄

Ἁγίων Πάντων  β΄

Κυριακή 14.06.15

Κυρ. Β΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Β΄ Ματθαίου β΄

Κυριακή 21.06.15

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου β΄

Κυριακή 28.06.15

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου  α΄

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου β΄