(Αναφορά στα μέλοι του Κ.Συμβ.)


ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ


Αρχική Σελίδα

Κύρια Σελίδα

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ Copyright © WWW.SYKOPETRA.COM 2010 - 2015 Κοινοτικό Συμβούλιο (Λίγα λόγια για το ονομα του χοριου) Συκοπετρα 1…Εκδοχή Πρώτη 2…Εκδοχή Δεύτερη 1...Μέλοι Κοινοτικού Συμ. 2...Εργα.….Δρόμοι 3...Εργα…..Αποχετευτικό 4...Εργα…..Σχολείο 5...Εργα…..Εκδρομικός Χώρος 6...Εργα…..Μουσίο 8...Εργα…..Μονοπάτια της φήσης 9... Εργα…..Αδρευτικό 10. Εργα…..Πόσιμο νερό


69_jpg.jpg 12. Κτηματολόγιο


Λίγα λόγια για την Συκόπετρα

Η κοινότητα Συκόπετρας είναι ένα ορεινό χωριό, χτισμένο στις ανατολικές παρυφές της Ορεινής Πιτσιλιάς της επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται στα σύνορα τριών επαρχιών, της Λεμεσού, της Λευκωσίας και της Λάρνακας. Από τη Λεμεσό απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα, από τη Λευκωσία 45 χιλιόμετρα, ενώ από τη Λάρνακα 65 χιλιόμετρα.

Η κοινότητα Συκόπετρας αποτελείται από το χωριό Συκόπετρα, με υψόμετρο 800 μέτρα, και τον οικισμό Προφήτη Ηλία με υψόμετρο 950 μέτρα.

Ιστορικά στοιχεία

Συστηματική αρχαιολογική έρευνα δεν έχει διεξαχθεί στην περιοχή. Ευρήματα τα οποία όμως ήλθαν στο φως πιστοποιούν την ύπαρξη οικισμού στην περιοχή από την εποχή των Κυπριακών Βασιλείων (1050 π.χ. - 725 π.χ.). Σε περιοχή μάλιστα κοντά στο χωριό τεκμηριώνεται η εξόρυξη χαλκού.

Τοπωνύμια και άλλα στοιχεία τεκμηριώνουν την ιστορική συσχέτιση της ταυτότητας του χωριού με την ύπαρξη του από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι την οθω­μανική κυριαρχία.

Η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, παραπέμποντας στο Μας Λατρί, αναφέρει πως κατά τη φραγκοκρατία, το χωριό είχε παραχωρηθεί στο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, ενώ, αργότερα, το 14ο αιώνα, στο Τάγμα των Ιωαννίτων Ιπποτών.

Ονομασία

Η ονομασία του χωριού είναι ένας θρύλος ο οποίος μεταφέρθηκε στις μέρες μας από γενιά σε γενιά, συνδέοντας την ιστορική ύπαρξη του χωριού με το βασίλειο της Ταμασού.

Σύμφωνα λοιπόν με το θρύλο, η όμορφη βασιλοπούλα, Ναυσικά, ταξίδευε με το άλογο της κατευθυνόμενη προς το παλάτι της στην Ταμασό. Το άλογο της, όμως, γλίστρησε στο μεγάλο βράχο που βρίσκεται πάνω από το χωριό, όπου ακόμα και σήμερα μπορεί κανείς να διακρίνει το σχήμα της πατημασιάς του αλό­γου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Το χωριό ονομάστηκε προς μνήμη της βασιλοπούλας «Ναυσικόπετρα». Με την πάροδο του χρόνου μετονομάστηκε για ευκολία στην προφορά σε Συκόπετρα.

Πληθυσμός - Ανάπτυξη

Η πληθυσμιακή πορεία της Συκόπετρας, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα, από το 1881 έως και το 1960, ήταν ανοδική. Αργότερα, ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται.

Χρονολογία        Αριθμός κατοίκων        Χρονολογία      Αριθμός κατοίκων


1881                               89                                   1946                             215

1891                             110                                   1960                             217

1901                             119                                   1973                             193

1911                             142                                   1976                             187

1921                             167                                   1982                             158

1931                             132                                   2001                            135

Πηγές:

Γιώργου Καρούζη. Περιδιαβάζοντας την Κύπρο, Λεμεσός, Πόλη και Επαρχία, Λευ­κωσία 2001

«Η φωνή των κοινοτήτων». Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, τ. 9, Οκτώβριος 2007 Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπάιδεια, τ. 12

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποδήμων Συκόπετρας, Αντρέας Παπαδοπούλου