(Αναφορά στα μέλοι του Κ.Συμβ.)


ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ


Αρχική Σελίδα

Κύρια Σελίδα

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ Copyright © WWW.SYKOPETRA.COM 2010 - 2015 Κοινοτικό Συμβούλιο (Λίγα λόγια για το ονομα του χοριου) Συκοπετρα 1…Εκδοχή Πρώτη 2…Εκδοχή Δεύτερη 1...Μέλοι Κοινοτικού Συμ. 2...Εργα.….Δρόμοι 3...Εργα…..Αποχετευτικό 4...Εργα…..Σχολείο 5...Εργα…..Εκδρομικός Χώρος 6...Εργα…..Μουσίο 8...Εργα…..Μονοπάτια της φήσης 9... Εργα…..Αδρευτικό 10. Εργα…..Πόσιμο νερό


69_jpg.jpg 12. Κτηματολόγιο


Κοινοτικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Συκόπετρας, που έχουν

εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011,

σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:


Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Ιωάννου (Πρόεδρος)  ………………………….……….……

Διεύθυνση: 4511 Προφ. Ηλίας, Συκόπετρα Λεμεσός

Τηλέφωνα: 99662794

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Ροτσίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  …………………………….

Διεύθυνση: 4569, Συκόπετρα Λεμεσός

Τηλέφωνα: 99013014
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Ιωάννου   …………………………………………………………………Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Γεωργίου  …………………………………………………………………………………..Ονοματεπώνυμο: Χρυστάλλα Χριστοφίδου  ……………………..…………………………..

Δημήτρης Ιωάννου

Κώστας Ροτσίδης

Αντώνης Ιωάννου


Γιώργος Γεωργίου


Χρυστάλλα Χριστοφ.